Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, administratorem danych osobowych będzie Active Finances oraz osoba współpracująca, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu współpracy z Active Finances. Z chwilą otrzymania danych osobowych Active Finances staje się ich odrębnym administratorem. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia ich treści oraz wycofania w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Active Finances moich danych osobowych tj. adresu e-mail wyłącznie w celu przesłania oferty. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że przekazana przez Active Finances informacja odbywa się przy użyciu standardów przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, stosowanych w internecie. Active Finances nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ujawnienia przez zainteresowanego ofertą podmiotom nieuprawnionym dostępu do przekazanych przez Active Finances treści na adres poczty elektronicznej.