Pośrednictwo

 

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach:
  • z bankami
  • z wierzycielami i dłużnikami firmy, leasing
  • z organami egzekucyjnymi