Analizy

 

  • oceniamy kondycję finansową podmiotu gospodarczego oraz jego szansę na dalszy rozwój w przyszłości
  • przygotowujemy analizy na potrzeby: biznes planów, inwestycji, własne Klientów, udzielenia kredytu
  • oceniamy sytuację finansową i rynkową firmy
  • dokonujemy analizy finansowej w celu optymalizacji kosztów oraz analizy zadłużenia wskazując możliwość jego spłaty